Luusan lapset- hanke 2017-2018

Hankkeessa lisätään lasten viihtyvyyttä Luusuan kylässä kunnostamalla Luusuan koulun pihapiirissä sijaitseva jääkiekkokaukalo ja rakentamalla pieni leikkialue kylätalon pihapiiriin.

Kaukalo raivattiin ensin taimikosta ja lahot rakenteet purettiin ja vaihdettiin uusiin. Kaukalon pohja tasattiin ja valaistus vaihdettiin led-lamppuihin. Jäädyttämiseen hankittiin paloletkut ja jäädytyskone.